6% btw of 21% btw?

Verbouwing: 6% of 21% BTW?

In België hoeft u over een aantal* kosten voor de verbouwing van een woning maar 6 procent btw te betalen, in plaats van de gebruikelijke 21 procent. U krijgt dus een mooie ‘korting’ van 15 procent op een deel van uw uitgaven. Wilt u daarvan profiteren, dan moet u een en ander goed (laten…) regelen. Omdat u ongetwijfeld graag gebruikmaakt van deze ‘btw-reductieregeling’, vindt u hieronder een lijstje met voorwaarden waaraan de verbouwing moet voldoen:

  • het huis dient ouder te zijn dan 10 jaar**;
  • het huis zal gebruikt moeten worden voor ‘vaste’ bewoning door u of een huurder met een contract, oftewel het mag geen vakantiehuis zijn of worden (overigens kan een deel van de woning dienen voor de uitoefening van een beroep, maar dit moet kleiner zijn dan het deel dat privé wordt gebruikt);
  • een eventuele nieuwe aanbouw dient kleiner te zijn dan het oude huis (is de aanbouw groter, dan wordt het huis gezien als ‘nieuw’ en moet u toch 21 procent btw betalen over de kosten* voor de verbouwing);
  • u behoort de aannemer en eventuele andere ondernemers te voorzien van alle benodigde informatie om een factuur met de juiste btw-percentages te kunnen opstellen (hierin moet dus aangegeven worden dat het pand als woning gaat dienen en dat het ouder is dan 10 jaar**);
  • voorzie de aannemer en elk van zijn onderaannemers van een Attestation en vu de la reduction du taux de TVA, waarmee zij elk voor zich hun facturen mét netto-, tarra- en brutokosten dienen aan te geven;
  • bewaar alle door u ontvangen en betaalde facturen om deze bij een controle te kunnen tonen;
  • heeft u bij de gemeente een (stedenbouwkundige) vergunning aangevraagd en gekregen voor uitbreiding en aanzichtverandering van de woning, dan ontvangt u in principe automatisch een btw-bouwaangifte nummer 106.3, die gebruikt wordt door de btw-dienst om te zien of een en ander netjes volgens de btw-regels is verrekend (wanneer u onvoldoende btw hebt betaald, kunt u een navordering btw krijgen);

Niet onbelangrijk: subsidies en premies aanvragen…
Gaat u verbouwen of renoveren, dan kunt u in veel gevallen ook profiteren van premies en subsidies, maar het is nogal een ondoorzichtig woud van mogelijkheden… In een van de komende artikelen op deze website leest u er meer over.

*Kosten voor diensten, materialen en apparatuur vind u hier: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen).
**Er is een overgangsmaatregel voor aanpassingen die worden verricht aan woningen die minder oud zijn dan 10 jaar, maar ouder dan 5 jaar, gerekend vanaf 11 februari 2016.

Bron: website Federale Overheidsdienst Financiën