De subsidies op energiebesparende maatregelen in Wallonië, die ook wel isolatiepremies of isolatiesubsidies worden genoemd, kent een aantal interessante regelingen voor eigenaren van huizen in de Ardennen. Zo kunt u onder andere subsidie krijgen voor de isolatie van uw huis, maar ook voor, bijvoorbeeld, de installatie van een warmtepomp en de plaatsing van nieuwe kozijnen met dubbel- of driedubbelglas.

Om voor deze subsidieregelingen in aanmerking te komen, moet er wel het een en ander worden geregeld…

Allereerst dient er een zogenoemde energieaudit te komen om te bepalen waarmee de meeste ‘energiewinst’ behaald kan worden, welke werken hiervoor uitgevoerd moeten worden, wat de kosten daarvan bedragen en wat dit betekent voor de hoogte van de door u te ontvangen subsidie.

De audit
Wilt u subsidie ontvangen, dan dient een erkende ‘auditor’  (auditeur in het Frans) een inventaris op te maken van de te verrichten werkzaamheden, alsook van de volgorde waarin de werken moeten worden uitgevoerd (N.B. l’Arden’aide werkt nauw samen met gecertificeerde auditors).

Subsidieaanvraag door de auditor
De auditor berekent de energiebesparingen die gerealiseerd kunnen worden  en dient een aanvraag in voor isolatiepremie bij de Waalse overheid (zie hiervoor https://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018). Deze aanvraag geldt voor alle werken samen. De premies worden uitbetaald nadat de auditor zijn rapport heeft ingediend waarin hij bevestigt dat het werk of een gedeelte daarvan is uitgevoerd. Het is de taak van de auditor erop toe te zien dat de werkzaamheden conform de subsidieaanvraag voor isolatie worden uitgevoerd.

Voor wie is de isolatiesubsidie?
De isolatiesubsidie is zowel voor de eigenaar-bewoner als voor de eigenaar-verhuurder, ongeacht zijn of haar inkomen. Maar niet iedereen heeft recht op dezelfde bedragen: wie meer verdient, ontvangt minder subsidie…

De isolatiesubsidies per categorie
Subsidies bij renovatie in Wallonië

De vermenigvuldigingsfactor isolatiesubsidie Wallonië
De vermenigvuldigingsfactor isolatiesubsidie Wallonië

Ter indicatie: wanneer uw dak wordt vervangen, ontvangt u 6,- euro per vierkante meter aan subsidie. Stel dat de oppervlakte van het dak 100 vierkante meter is, dan krijgt iemand met een inkomen van 97.700,- euro een subsidie van 600,- euro en iemand met een inkomen van minder dan 23.000,- euro ontvangt 6 x 600,- euro = 3.600,- euro.